Really bespoke или наистина по мярка

Необходимо е 50% авансово плащане на следната сметка:
Банка: "Юробанк България" АД
IBAN: BG52 BPBI 7945 1062 7925 01
BIC: BPBIBGSF
Валута: BGN
Титуляр: ЕМИЛ ХРИСТОВ ЕООД